PROCES-VERBAL oferte de pret

Scris de Super User Publicat: Vineri, 22 Februarie 2019 13:00 Accesări: 585

PROCES-VERBAL  oferte de pret
Incheiat astazi  22 februarie 2019,orele 13.00.

la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, cu privire la licitatia publica, cu strigare, avand ca obiect inchirierea unui spatiu in suprafata totala de 107,25 m.p., aflat in incinta „Cladire-Dispensar Medical Uman”situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Comisia de evaluare a ofertelor, este desemnata prin Dispozitia Primarului Comunei Otesani cu nr.53 din 20 februarie 2019, in urmatoarea componenta:

 1. Nicolae Victor Valeriu- Inspector principal- presedinte comisie cu drept de vot;
 2. Funaru Mihaela Iulia-Consilier superior-membru;
 3. Bondoc Elena Eliodora-Secretar comuna-membru;
 4. Gheciu Davidescu Mihaela Andreea-Consilier asistent-membru;
 5. Bigioi Ileana-Referent asistent-membru, dupa expirarea celor 30 de minute, isi continua activitatea, declarand licitatia deschisa.

Domnul presedinte de comisie face din nou prezenta ofertantilor, rezultand participarea urmatoarelor persoane:

 1. Doamna Miron Elena Cristina;
 2. Doamna Cristea Camelia, prin imputernicit Ciuca Ani-Anduta, conform Procurii Speciale nr. 626 din 15 februarie 2019, incheiata de Biroul Individual Notarial Tinta Gheorghe – sediul Corabia, Strada Cuza Voda, nr.78, judetul Olt.

Inainte de a se incepe etapa de licitatie, presedintele Comisiei de evaluare informeaza ofertantii ca, asa cum , se precizeaza si in documentatia privind conditiile de desfasurare a licitatiei, pretul minim de pornire este de 190 lei/luna,iar pasul de strigare este de 5 lei/luna.

Mentioneaza ca odata ce unul dintre ofertanti a oferit o suma, niciun alt ofertant nu va putea oferi aceeasi suma, ci doar o suma mai mare, cu respectarea saltului minim.

Presedintele comisiei de evaluare a ofertelor precizeaza ca obiectul licitatiei il constituie  ”inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a  unui spatiu in  suprafata de 107,25 m.p., aflat in incinta “Cladire – Dispensar Medical Uman”, situat  in  Comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al Comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical - medicina de familie”.

            Dupa cele precizate, presedintele Comisiei de evaluare intreaba ofertantii daca au neclaritati cu privire la obiectul inchirierii sau cu privire la modalitatea de strigare a ofertei de pret.

            Ofertantii prezenti declara ca nu au nicio neclaritate cu privire la cele aratate mai sus de catre presedintele comisiei de evaluare, declarand ca au inteles foarte bine modalitatea de desfasurare.

            Se trece la ofertarea de preturi, astfel:

 1. 1.Doamna Miron Elena-Cristina, ofera pretul de pornire de 190 lei;
 2. Doamna Ciuca Ani-Anduta, ofera pretul de 190 lei plus pasul de 5 lei;
 3. Doamna Miron Elena-Cristina, ofera pretul de 195 lei plus pasul de 5 lei;
 4. Doamna Ciuca Ani-Anduta, renunta, nu doreste sa mai ofere un alt pret;

Domnul presedinte de comisie striga de trei ori  pretul de 200 lei, nemaifiind alta oferta mai mare.

Ultimul pret oferit de inchiriere si cel mai mare este de 200 lei, oferit de ofertantul Miron Elena-Cristina.

Comisia de evaluare hotaraste ca in termen de 48 de ore de la data incheierii prezentului proces-verbal, respectiv 22 februarie 2019, ofertantii pot face contestatii cu privire la modul in care au fost respectate dispozitiile legale care reglementeaza procedura de licitatie publica deschisa, la sediul institutiei organizatoare a licitatiei,respectiv conducatorului acesteia.

In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, conducatorul institutiei va lua masurile pentru solutionarea acesteia si va comunica rezultatul contestatarului.

In cazul unui raspuns negativ la contestatia depusa de catre ofertantul respins, acesta se va putea adresa instantei de judecata.

Dupa expirarea termenului de depunere sau solutionare a contestatiilor, Comisia de evaluare a ofertelor va intocmi Raportul procedurii de licitatie si va fi inaintat spre aprobare conducatorului institutiei organizatoare, urmand ca in termen de cel mult 10 zile de la data aprobarii sa fie incheiat contractul de inchiriere.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi 22 februarie 2019, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, intr-un exemplar original.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (proces verbal inchiriere oferte nr.2.pdf)proces verbal inchiriere oferte nr.2.pdf